Berta Mónika

Rottmayer Dávid

pár- és családterápia

Hiszek abban, hogy az ember leginkább kapcsolataiban, azok mentén formálódik. Minél egészségesebbek az illető kapcsolatai, annál valóságosabban látja önmagát a másik személy „tükrében”, és annál egészségesebb irányba tud fejlődni személyében, mentális világában, érzelmeiben, egész lényében – nemcsak ő maga, de párja, gyermekei, családja, barátai is – mintegy pozitív spirált eredményezve. Hivatásomnak érzem, hogy gyógyító-helyreállító és építő kapcsolatok és az abban jelenlévő kommunikáció megteremtésében segítsek emberek között. Segítő-(ember)társ szeretnék lenni olyan személyek számára, aki dolgozni akar a kapcsolatain.

Lépjen velem kapcsolatba

Minden kapcsolat tartalmaz nehéz időszakokat is, hiszen a “változás változással jár“, és a változás vagy jót, vagy rosszat hoz. A hozzánk fordulóknak abban segítünk, hogy egy-egy krízis jót, de legalább elég jót hozzon a tagok életébe. Ugyanis a krízis számtalan lehetőséget tár elénk, például lehetőséget a szintugrásra, helyreállásra, fejlődésre. Viszont ahol lehetőség van, ott elakadás is felmerülhet. A krízis jó dolog, csak meg kell találnunk, hogyan forgathatjuk a hasznunkra!
Természetesen hozzánk nem csak akkor érdemes fordulni, ha már nagy baj van – vagy akár kicsi. Lehet cél a kapcsolatok építése is.

A kapcsolatokat érintő preventív fejlesztés minden olyan jelenséget tartalmaz, ami potenciálisan felkavarhatja az adott pár, vagy család nyugalmát és felszínt adhat problémák megjelenésére – vagy csak egyszerűen a tagok szeretnének “előre dolgozni”, hogy amennyire tőlük telik, kapcsolatuk és családjuk jól működjön nehéz, sűrű időszakban is. Ez alatt értjük például a házasságra való felkészülést (jegyesoktatás), vagy a gyerekvállalás kérdését, a szülővé válás gondolatait.

Célunkat hármasság jellemzi: segíteni törekszünk a kapcsolatok helyreállításában, a kapcsolatok fejlődésében, illetve a problémák kialakulásának megelőzésében.

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy az ülések során terapeuta párosunk terelő-kérdező-értelmező-rávezető mediátor módon van jelen, akik elősegítik, hogy a tagok oldják meg az elakadást – hogy az ülés-sorozatunk után szakember bevonása nélkül is megmaradjon a párkapcsolatban, vagy a családban megfigyelhető helyreállás, fejlődés. Mi a medret adjuk és a folyásirány menetét szabályozzuk igény szerint, de Önök adják a folyó tartalmát és erejét.

A szeretet az egyetlen módja annak, hogy egy másik ember személyiségének legbensőbb magját megértsük. Senki sem ismerheti meg teljesen egy másik ember lényegét, csak akkor ha szereti. A szeretete teszi képessé arra, hogy meglássa a szeretett személy alapvető vonásait és tulajdonságait; sőt mi több, meglássa a benne rejlő lehetőségeket is… Szeretetünk kifejezése által szerettünkben tudatosulnak a benne rejlő lehetőségek, így szerettünk lehetőségei megvalósulnak, beteljesülnek.
(Viktor Emil Frankl)