Berta Mónika

Rottmayer Dávid

párterápia, családterápia

Hiszek abban, hogy az ember leginkább kapcsolataiban, azok mentén formálódik. Minél egészségesebbek az illető kapcsolatai, annál valóságosabban látja önmagát a másik személy „tükrében”, és ezáltal egészségesebb irányba tud fejlődni személyében, mentális világában, érzelmeiben, egész lényében – nemcsak ő maga, de párja, gyermekei, családja, barátai is – mintegy pozitív spirált eredményezve.

Hivatásomnak érzem, hogy gyógyító-helyreállító és építő kapcsolatok és az abban jelenlévő kommunikáció megteremtésében segítsek emberek között. Segítő-(ember)társ szeretnék lenni olyan személyek számára, akik dolgozni akarnak a kapcsolataikon.

Lépjen velem kapcsolatba

Minden kapcsolat tartalmaz nehéz időszakokat is, hiszen a “változás változással jár“, és a változás vagy jót, vagy rosszat hoz. A hozzánk fordulóknak abban segítünk, hogy egy-egy krízis jót, de legalább elég jót hozzon a tagok életébe. Ugyanis a krízis számtalan lehetőséget tár elénk, például lehetőséget a szintugrásra, helyreállásra, fejlődésre. Viszont ahol lehetőség van, ott elakadás is felmerülhet. A krízis jó dolog, csak meg kell találnunk, hogyan forgathatjuk a hasznunkra!

Természetesen hozzánk nem csak akkor érdemes fordulni, ha már nagy baj van – vagy akár kicsi. Lehet cél a kapcsolatok továbbépítése, kiemelten a párkapcsolatok fejlesztése is.

Az kapcsolatokat érintő preventív fejlesztés lehetőséget a nagyobb problémák megelőzésére, melyek potenciálisan felkavarhatnák az adott pár, vagy család nyugalmát és felszínt adhatnának további problémák megjelenésére. Az “előre dolgozással” elősegíthető, hogy a kapcsolat és a család jól működhessen nehéz, sűrű időszakban is.
Ilyen preventív fejlesztés lehet például a házasságra való felkészülés (jegyesoktatás), vagy a gyermekvállalás kérdése, a szülővé válás gondolatai.

Célunkat hármasság jellemzi: segíteni törekszünk a kapcsolatok helyreállításában, a kapcsolatok fejlődésében, illetve a problémák kialakulásának megelőzésében.

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy az ülések során terapeuta párosunk terelő-kérdező-értelmező-rávezető mediátor módon van jelen, akik elősegítik, hogy a tagok oldják meg az elakadást, hogy ezáltal az ülés-sorozatunk után szakember bevonása nélkül is megmaradjon a párkapcsolatban, vagy a családban megfigyelhető helyreállás, fejlődés.

Mi a medret adjuk és a folyásirány menetét szabályozzuk igény szerint, de Önök adják a folyó tartalmát és erejét.

“Hiszen az élet egyszerű, de gyönyörű paradoxonja: ha úgy érezzük, hogy valaki őszintén elfogad olyannak, amilyen vagyok, akkor máris hajlandó vagyok elmozdulni e pontról: elgondolkozni, hogyan szeretnék megváltozni, fejlődni, mássá válni, még inkább azzá, amivé válnom csak lehetséges.”
(dr. Thomas Gordon)

A szeretet az egyetlen módja annak, hogy egy másik ember személyiségének legbensőbb magját megértsük. Senki sem ismerheti meg teljesen egy másik ember lényegét, csak akkor ha szereti. A szeretete teszi képessé arra, hogy meglássa a szeretett személy alapvető vonásait és tulajdonságait; sőt mi több, meglássa a benne rejlő lehetőségeket is… Szeretetünk kifejezése által szerettünkben tudatosulnak a benne rejlő lehetőségek, így szerettünk lehetőségei megvalósulnak, beteljesülnek.
(Viktor Emil Frankl)

Lépjen velem kapcsolatba