Berta Mónika

Rottmayer Dávid

párterápia, családterápia, felnőtt egyéni konzultáció, serdülő konzultáció, gyermek konzultáció

Hiszek abban, hogy az ember leginkább kapcsolataiban, azok mentén formálódik. Minél egészségesebbek az illető kapcsolatai, annál valóságosabban látja önmagát a másik személy „tükrében”, és ezáltal egészségesebb irányba tud fejlődni személyében, mentális világában, érzelmeiben, egész lényében – nemcsak ő maga, de párja, gyermekei, családja, barátai is – mintegy pozitív spirált eredményezve.

Hivatásomnak érzem, hogy gyógyító-helyreállító és építő kapcsolatok megteremtésében, és az abban jelenlévő kommunikáció fejlődésében segítsek. Segítő-(ember)társ szeretnék lenni olyan személyek számára, akik dolgozni akarnak a kapcsolataikon.

Lépjen velem kapcsolatba

Minden kapcsolat tartalmaz nehéz időszakokat is, hiszen a “változás változással jár“, és a változás vagy jót, vagy rosszat hoz. A hozzánk fordulóknak abban segítünk, hogy egy-egy krízis jót, de legalább elég jót hozzon a tagok életébe. Ugyanis a krízis számtalan lehetőséget tár elénk, például lehetőséget a szintugrásra, helyreállásra, fejlődésre. Viszont ahol lehetőség van, ott elakadás is felmerülhet. A krízis jó dolog, csak meg kell találnunk, hogyan forgathatjuk a hasznunkra!

Természetesen hozzánk nem csak akkor érdemes fordulni, ha már nagy baj van – vagy akár kicsi. Lehet cél a kapcsolatok továbbépítése, kiemelten a párkapcsolatok fejlesztése is.

Az kapcsolatokat érintő preventív fejlesztés lehetőséget a nagyobb problémák megelőzésére, melyek potenciálisan felkavarhatnák az adott pár, vagy család nyugalmát és felszínt adhatnának további problémák megjelenésére. Az „előre dolgozással” elősegíthető, hogy a kapcsolat és a család jól működhessen nehéz, sűrű időszakban is.
Ilyen preventív fejlesztés lehet például a házasságra való felkészülés (jegyesoktatás), vagy a gyermekvállalás kérdése, a szülővé válás gondolatai.

Célunkat hármasság jellemzi: segíteni törekszünk a kapcsolatok helyreállításában, a kapcsolatok fejlődésében, illetve a problémák kialakulásának megelőzésében.

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy az ülések során terapeuta párosunk terelő-kérdező-értelmező-rávezető mediátor módon van jelen, akik elősegítik, hogy a tagok oldják meg az elakadást, hogy ezáltal az ülés-sorozatunk után szakember bevonása nélkül is megmaradjon a párkapcsolatban, vagy a családban megfigyelhető helyreállás, fejlődés.

Mi a medret adjuk és a folyásirány menetét szabályozzuk igény szerint, de Önök adják a folyó tartalmát és erejét.

„Hiszen az élet egyszerű, de gyönyörű paradoxonja: ha úgy érezzük, hogy valaki őszintén elfogad olyannak, amilyen vagyok, akkor máris hajlandó vagyok elmozdulni e pontról: elgondolkozni, hogyan szeretnék megváltozni, fejlődni, mássá válni, még inkább azzá, amivé válnom csak lehetséges.”
(dr. Thomas Gordon)

A szeretet az egyetlen módja annak, hogy egy másik ember személyiségének legbensőbb magját megértsük. Senki sem ismerheti meg teljesen egy másik ember lényegét, csak akkor ha szereti. A szeretete teszi képessé arra, hogy meglássa a szeretett személy alapvető vonásait és tulajdonságait; sőt mi több, meglássa a benne rejlő lehetőségeket is… Szeretetünk kifejezése által szerettünkben tudatosulnak a benne rejlő lehetőségek, így szerettünk lehetőségei megvalósulnak, beteljesülnek.
(Viktor Emil Frankl)

Lépjen velem kapcsolatba