Bevezető

A pszichologiapartner.hu üzemeltetője és kizárólagos tulajdonosa, Vitéz Diána Zsuzsanna („Adatkezelő”) elkötelezett amellett, hogy az Ön személyes adatait az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelje, és az Ön adatvédelmi jogait tiszteletben tartsa.

A pszichologiapartner.hu weboldal felkeresése révén („Honlap”) Ön által igénybe vett szolgáltatások (család- és párterápia, egyéni pszichológiai tanácsadás; együttesen: „Szolgáltatások”) teljesítése során egyes személyes adatok gyűjtése és kezelése nem nélkülözhető. A jelen adatvédelemi tájékoztatónk (a „Tájékoztató„) a Szolgáltatásaink során végzett, elengedhetetlen adatkezelési tevékenységeink, továbbá Honlapunk igénybevétele során történő adatkezelésről tartalmaz információkat.

Az Adatkezelő tevékenysége során kizárólag olyan személyes adatokat kezel, melyek a Szolgáltatás teljesítéséhez szükségesek. Az adatkezelés időtartama ugyancsak a szükséges időtartamra korlátozódik. Az Ön személyes adatai minden esetben Öntől közvetlenül jut el hozzánk, mástól Önre vonatkozó személyes adatot nem gyűjtünk.

Az Adatkezelő és elérhetőségei

Adatkezelő neve: Vitéz Diána Zsuzsanna ev.
Székhelye: 2096 Üröm, Huszár utca 25/a
E-mail címe: [email protected]
Telefonszáma: 0620 913 9190
Honlapja: www.pszichologiapartner.hu

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és az adatok megőrzésének ideje

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Megőrzési idő
Szolgáltatásnyújtáshoz szükséges adatkezelések
Név, kapcsolattartási adatok (telefonszám, cím, e-mail cím), szolgáltatással kapcsolatos preferenciák Kapcsolattartás Szolgáltatásunkra vonatkozó szerződés teljesítése Szolgáltatásnyújtás időtartamát követő 1 év
Pszichológiai tevékenység során tudomásunkra jutott adatok Szolgáltatásnyújtás Szolgáltatásunkra vonatkozó szerződés teljesítése Szolgáltatásnyújtás időtartamát követő 5 év
Számla, bizonylat kiállításához szükséges személyes adatok (név, lakcím). Számla, bizonylat kiállítása Számla kiállítási, illetve bizonylatolási jogi kötelezettség teljesítése A Számvitelről szóló törvény szerinti bizonylat megőrzési idő végéig (8 évig)
Azon személyes adatok megadása, amelyeket jogi kötelezettség vagy az Adatkezelővel létrejövő – szolgáltatásra vonatkozó – szerződés előkészítése, illetve teljesítése alapján kezel, az adott Szolgáltatás nyújtásának előfeltétele. A szükséges adatok megadása nélkül nem tudnánk az adott szolgáltatást nyújtani.
Marketing célú – nem szükségszerű – adatkezelések
Név és kapcsolattartási adatok Promóciós hírlevelek küldése közvetlen üzletszerzés Adatkezelő jogos érdeke Az érintett tiltakozásáig

Cookie-k (Sütik)

A cookie-k információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a www.pszichologiapartner.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A www.pszichologiapartner.hu weboldal alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a www.pszichologiapartner.hu anonim információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. A cookie élettartama 2 év. A cookie az alábbi adatokhoz fér hozzá:

 1. milyen oldalakat tekintettek meg,
 2. milyen böngészővel és eszközről történt az oldal látogatása,
 3. mennyi ideig tartózkodott adott oldalon,
 4. honnan érkezett az oldalra,
 5. mely országból érkezett a látogatás (IP cím tárolás nélkül).

Kapcsolatfelvételi űrlap

A kapcsolati űrlapon beérkező adatokat kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából tároljuk, marketing célokra nem használjuk föl.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 • Keresztnév: az azonosításhoz és a további egyeztetések miatt elengedhetetlenül szükséges
 • Telefonszám: a kapcsolatfelvétel és a további egyeztetések miatt elengedhetetlenül szükséges
 • E-mail cím: a kapcsolatfelvétel és a további egyeztetések miatt elengedhetetlenül szükséges
 • Üzenet: a mező kitöltése opcionális

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Az adatok fizikai tárolási helyei

A kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül megadott adatai e-mail formájában érkeznek meg az Adatkezelő jelszóval védett levelezőrendszerébe.

Kivel osztjuk meg személyes adatait?

Az Adatkezelő a fent bemutatott adatkezelési célok elérése során az Ön személyes adatainak kezelését is érintően megbízottja szolgáltatását veszi igénybe, azaz ún. adatfeldolgozót von be.

Adatfeldolgozó neve Adatfeldolgozó tevékenysége
RackForest tárhely szolgáltatás
KBOSS.hu Kft.(www.szamlazz.hu) számlázási szolgáltatás

Az Ön személyes adatait egyéb címzettek részére kizárólag abban az esetben továbbítjuk, amennyiben az hatósági megkeresés, határozat vagy jogszabályi kötelezettség miatt szükséges. Személyes adatait az Európai Unión kívül tartózkodó vagy működő címzettek részére nem továbbítjuk.

Az Önt megillető jogok

Az adatvédelmi jogszabályok értelmében Önt az alábbi jogok illetik meg.

 • A személyes adataihoz való hozzáférés. Ez azt jelenti, hogy jogosult értesülni adatai kezelésének a tényéről, hozzáférni az általunk kezelt személyes adataihoz, valamint tájékoztatást kapni arról, hogy mit tesz az Adatkezelő a személyes adataival.
 • A személyes adatok helyesbítése. Ez azt jelenti, hogy kérheti személyes adatai helyesbítését vagy kiegészítését, ha azokat pontatlannak vagy hiányosnak találja.
 • A személyes adatok törlése. Ez azt jelenti, hogy bizonyos körülmények között, amennyiben az adatkezelés folytatásának nincs jogszerű célja, kérheti személyes adatai törlését.
 • A személyes adatok kezelésének korlátozása. Ez azt jelenti, hogy kérheti személyes adatai kezelésének a „letiltását”. Erre vonatkozó jogszerű kérése esetén a továbbiakban csak tárolhatjuk személyes adatait, de egyebekben nem folytathatjuk a kezelésüket.
 • Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (így különösen adatkezelés közvetlen üzletszerzés érdekében).

Amennyiben bővebb tájékoztatást szeretne kapni a fenti jogaival kapcsolatban vagy élni kíván azok bármelyikével, forduljon hozzánk a fenti elérhetőségek valamelyikén.

 • Jogorvoslathoz való jog. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak általunk történő kezelése megsérti a jogszabályokat, panaszát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jelezheti, ugyanakkor természetesen bízunk benne, hogy először nekünk jelzi majd a problémáját. A hatóság elérhetőségei:

e-mail: [email protected]; honlap: http://naih.hu/;
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.;
felefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410

Önnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

Ön jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Adatkezelővel szemben indított eljárás esetén az illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék, azonban a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. A pert a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van.